MARKETING POLITYCZNY & PUBLIC RELATIONS


Specjalną ofertę kierujemy do wszelkich organizacji i partii politycznych, którym proponujemy szereg usług prowadzących do poprawy lub wykreowania ich wizerunku i skuteczności oddziaływania, co przyczyni się do większej liczby członków i wyborców.

Tworzymy kompleksowe strategie public relations precyzyjnie określając grupę docelową odbiorców, Państwa potencjał i możliwości, a także sposób najskuteczniejszego dotarcia ze swoją ofertą.

Zdobyte na przestrzeni ostatnich dwóch dekad doświadczenie pozwala nam zaproponować Państwu m.in.:

  • analizę otoczenia politycznego;
  • opracowanie ogólnego i szczegółowego planu działań;
  • kreowanie lub poprawę wizerunku;
  • przygotowanie tekstów i przemówień;
  • organizowanie spotkań i działania PR-owskie.

Gwarantujemy, że nasze działania lub sugestie pozwolą osiągnąć Państwu zamierzony efekt.

Kontakt

Jarosław Kozłowski
tel.: 503-171-452
email:zarzad@zarzad.eu

Copyright © 2010 ZARZAD.EU

Webmaster:
Lautum Studio